Disruption®

Góður árangur krefst stöðugrar sjálfsrýni. Vörumerki í harðri samkeppni geta ekki fylgt í fótspor annarra heldur þurfa þau að vera leiðandi, á undan breytingum, í takti við tíðarandann og finna sérstöðu sem tryggir betri árangur.

Um það snýst Disruption, stefnumótandi aðferðafræði sem TBWA hefur þróað í auglýsingagerð í yfir 40 ár með frábærum árangri.

Í Disruption horfum við á hlutina með gagnrýnum hætti, kortleggjum samkeppnina, greinum stöðu vörumerkis á markaði og tækifæri þess til vaxtar og sérstöðu.

Í Disruption brjótum við upp hefðir sem eiga til að halda aftur af vörumerkinu, mörkum því skýrari sérstöðu og veitum skarpari sýn á hvert skal haldið. Sú sýn leggur grunn að betri árangri.

Disruption hugmyndafræðin einkennir starf okkar og er stöðug uppspretta hugmynda fyrir viðskiptavini.

Disruption er okkar DNA.

Alþjóðleg vörumerki á borð við Apple, Adidas, Nissan, PlayStation, Airbnb og fleiri, hafa nýtt sér Disruption hjá TBWA í sinni markaðssetningu. Það segir sína sögu.

Fjöldi viðskiptavina okkur hefur farið í gegnum Disruption hjá okkur með umtalsverðum árangri – slík vinna hefur skilað meiri samstillingu og betri hugmyndum.

Umsagnir viðskiptavina okkar

„Disruption hjálpaði okkur að skerpa fókus og ná fram aðgreiningu á markaði þar sem margir keppa um sömu viðskiptavinina.“

„Disruption breytti öllu, hugsun okkar, markaðssetningu og allri nálgun. Við erum strax farin að sjá árangur. Þetta er það besta sem ég hef gert í business!“

Disruption-verkefni

Í rétt samsettri birtingaáætlun með réttri blöndu af fjölmiðlum er haft í huga hvaða miðlar henta best til að koma skilaboðunum á framfæri til markhópsins. Ávallt þarf að hafa í huga að fjölmiðillinn og vörumerkið fari saman – það er ekki nóg að fá mikinn afslátt af birtingunni ef markhópurinn er ekki að nota fjölmiðilinn. Við þurfum því stöðugt að spyrja spurninga eins og hver er að horfa/lesa/hlusta og svo framvegis.

Auk þess að leita sífellt hagstæðustu birtingaleiða fyrir hvert verkefni og gera hagstæða samninga við fjölmiðla, fylgjumst við einnig náið með nýjum tækifærum og birtingaleiðum.Birtingadeildin tengir saman ólíka aðila, samræmir þarfir og leitast við að sinna hagsmunum allra sem best.

Á endanum snýst gerð birtingaáætlana um að hámarka nýtingu auglýsingafjár fyrir viðskiptavini og skapa æskilegt áreiti fyrir hvert vörumerki með faglegum hætti.

Erlend dæmi

Fyrirtæki þurfa í síauknum mæli að huga að sýnileika í hinum ört vaxandi stafræna heimi. PIPAR\TBWA sérhæfir sig í markaðssetningu fyrirtækja á netinu þar sem áhersla er lögð á að gera þau sýnilegri þar gagnvart sínum markhópi.

Lykilatriði í netmarkaðssetningu er að vera finnanlegur á netinu. Einn mikilvægur hluti þess er leitarvélabestun heimasíðna (Search Engine Optimization eða SEO) til að ná þeim ofarlega í niðurstöðum leitarvéla.

Annar stór hluti netmarkaðssetningar eru auglýsingar á Google. Þær skiptast í annars vegar kostaðar leitarniðurstöður og hins vegar vefborðaauglýsingar. Með því móti geta fyrirtæki komið einföldum skilaboðum eða herferðum til markhópsins með mjög áhrifaríkum hætti og aðeins borgað fyrir smelli (Pay pr. Click, eða PPC). Einn stærsti kostur netauglýsinga er að við mælum árangurinn jafnóðum og getum þvi alltaf vitað hvað virkar og hvað ekki.

Enn einn hlutinn er svo markaðssetning á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, en birtingadeildin vinnur náið með samfélagsmiðladeild PIPARS\TBWA, sem er sú stærsta sinnar tegundar á landinu.

Dekkun (reach %)

Hversu margir í markhópnum hafa möguleika á að sjá eða heyra auglýsinguna a.m.k. einu sinni á birtingatímabilinu. Dekkun er mæld í prósentum – 50% dekkun þýðir að 50% einstaklinga í markhópnum hafi tækifæri til að sjá auglýsinguna.

Tíðni (frequency)

Hversu oft einstaklingar í markhópi hafa möguleika á að sjá auglýsinguna. Tíðnin 2 þýðir að einstaklingar í markhópi hafi tækifæri til að sjá auglýsinguna tvisvar sinnum á tímabilinu.

Snertiverð (Cost Per Thousand)

Hvað það kostar í krónum að ná í einn einstakling í markhópnum – þetta er reiknað út frá kostnaði birtingar og fjölda þeirra einstaklinga sem áætlað er að horfi/hlusti/lesi, út frá fjölmiðlarannsóknum. Snertiverðið hjálpar birtingaráðgjöfum að meta hversu hagkvæm hver birting er.

GRP (Gross Rating Point)

Margfeldi dekkunar og tíðni. GRP-gildi er notað til að meta áreiti – því hærra GRP-gildi, því meira er áreiti auglýsingar.

PPC (Pay Per Click)

Þá greiðir auglýsandi fyrir hvern smell sem auglýsingin fær. Þetta fyrirkomulag er á Facebook- og Google-auglýsingum.